Skipnavigation
GNB
Container

Garanti Sistemi

Kumho Tire Gelişmiş Kalite ve Hizmetleri
Kumho Tire tarafından üretilen tüm ürünlere güvenimiz tamdır, o nedenle ürünlerimiz garanti teminatı altına alınmıştır. Lütfen satın aldığınız ürünlerin kalite güvencesi politikalarımızı inceleyiniz.
Garanti Sistemi
Bu poliçe Kumho Tire tarafından üretilmiş lastiklerin asıl sahipleri veya kullanıcıları için geçerlidir. Lastikler, araç üreticisi tarafından tavsiye edilen şekilde seçilmiş olmalıdır.

Garanti Kapsamına Neler Hangi Süreyle Girer

Kumho Lastikleri normal kullanım şartlarında ve aşınma ömrü boyunca malzeme ve işçilik hatalarına karşı satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca garantilidir. Aşınma ömrü lastik sırtı için minimum 1.6mm diş derinliği kalmış olmasıdır. Ayrıca söz konusu lastikler araç üreticisinin önerilerine uygun olarak seçilmelidir.

  1. 1) Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir/inceleme süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın ithalatçı firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malının tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

  2. 2) Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

  3. 3) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen;

    • a) Lastiğin tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

    • b) Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

    • c) Lastiğin sırasıyla satıcısı, bayii, acenta temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Garanti Uygulaması

Garanti uygulaması, başvuru konusu lastiğin garanti belgesi ve fatura sureti ile birlikte yetkili satıcımıza getirilmesi ile başlar.

Satıcımıza teslim edilen lastik ivedilikle ithalatçı firmamıza gönderilir. Burada teknik heyet tarafından incelenir.

İnceleme sonucu satıcımız ve müşterimize yazılı olarak bildirilir.

Fabrikasyon arızası tespit edilen lastik veya lastiklerin değiştirme işlemleri satıcımız tarafından yapılır.

Fabrikasyon arızası tespit edilen lastikler iade edilmez, hurdalanır.

Garanti kapsamına girmeyen lastikler seri numaraları silinerek kullanıcıya iade edilmek üzere satıcımıza teslim edilir.

Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

Tamirli veya kaplama lastikler.

Lastiğin janta takılması veya sökülmesi esnasında meydana gelen yırtılma, kopma veya benzeri hasarlar.

Kötü kullanım veya yol şartlarının aşırı bozukluğu nedeniyle hasarlanmış lastikler.

Araçtaki mekanik arızalar (balans, rot, tekerlek bilyeleri bozukluğu vb.) nedeniyle meydana gelen hasarlar.

Çivi, cam, metal ve benzeri kesici maddeler tarafından hasarlanmış lastikler.

Aşırı yük sonucu meydana gelmiş hasarlar.

Standartlarına göre düşük veya yüksek basınçla kullanım sonucu meydana gelen hasarlar.

Araç üreticisinin öngördüğü veya kullanılmasına müsaade ettiği ebatların dışında lastik kullanımı.

Uygun olmayan ortamlarda saklama, depolama sonucu hasarlanan lastikler garanti dışıdır.